Ostali športi

Vlada RS delno sprostila ukrepe na področju športa mladih

Znova bodo dovoljeni treningi športnikom mladinske in kadetske kategorije, in sicer tistih, ki so člani državnih reprezentanc. Treningi športnikov v starostnih kategorijah mladincev in kadetov so dovoljeni le, kadar so organizirani v obliki mehurčkov oziroma v zaprtih in ločenih skupinah. Med vadečimi je potrebno zagotoviti najmanj pet metrov razdalje. V prostoru manjšem od 50 kvadratnih metrov, lahko vadi največ ena oseba.

Comments are closed.

Ostali športi

Vlada RS delno sprostila ukrepe na področju športa mladih

Znova bodo dovoljeni treningi športnikom mladinske in kadetske kategorije, in sicer tistih, ki so člani državnih reprezentanc. Treningi športnikov v starostnih kategorijah mladincev in kadetov so dovoljeni le, kadar so organizirani v obliki mehurčkov oziroma v zaprtih in ločenih skupinah. Med vadečimi je potrebno zagotoviti najmanj pet metrov razdalje. V prostoru manjšem od 50 kvadratnih metrov, lahko vadi največ ena oseba.

Comments are closed.

Next Article:

0 %