Ostali športi

Športne zveze oziroma organizacije so pripravljene!

Tako kot večina dejavnosti, tudi športni del trpi zaradi omejitev, pobezanih s korona virusom. Znova je morda nekoliko presenetila izjava in bojazen generalne direktorice Direktorata za šport, dr. Mojce Doupona, da športne organizacije nimajo izdelanega načrta, kako športnike, vračati nazaj v trenažne procese. Športne zveze oziroma organizacije čakajo le “zeleno luč” vodilnih v državi.

Zapis športnih zvez navajamo v celoti, brez popravkov:

Zadeva: Odziv zvez v kolektivnih športnih panogah na pogovor z generalno direktorico Direktorata za šport, dr. Mojco Doupono, v oddaji Odmevi na Televiziji Slovenija v torek, 22. decembra 2020

Spoštovani športni prijatelji! V športnih zvezah, ki se ukvarjamo s kolektivnimi športi smo z zanimanjem pričakovali torkove (22. december 2020) Odmeve na Televiziji Slovenija in pogovor voditelja Igorja E. Berganta z generalno direktorico Direktorata za šport, dr. Mojco Doupono. Tako kot številne dejavnosti je tudi šport zaradi epidemije ter spremljajočih ukrepov zelo prizadet. Zato smo upali, da bomo, sodeč na aktualno temo pogovora ”šport v času epidemije koronavirusa”, vendarle izvedeli tudi kakšno vzpodbudno informacijo glede športnega udejstvovanja mladih. Kot smo že večkrat poudarili namreč menimo, da so največja žrtev trenutnih razmer prav mladi športniki in športnice, ki ne morejo oziroma smejo trenirat. Žal iz izjav generalne direktorice Direktorata za šport, dr. Mojce Doupona nismo zasledili nobenega načrta oziroma ustrezne rešitve, kako urediti trenutno situacijo. Zato pa nas je zelo negativno presenetila njena bojazen, da športne organizacije nimamo izdelanega dobrega načrta, kako športnike, tudi tiste, ki so v tem času že preboleli Covid, vračati nazaj v trenažne procese. Tako bi spoštovani generalni direktorici Direktorata za šport, dr. Mojci Doupona tudi s tem dopisom ter prek medijev še enkrat želeli sporočiti: Strokovne ekipe trenerjev na naših zvezah so pripravile program, kako trenirati z mladimi igralci in igralkami v obdobju po vrnitvi v športne dvorane in na igrišča. Prav tako so načrt nadaljevanja tekmovanj pripravile tudi naše tekmovalne komisije. Športne zveze oziroma organizacije smo torej pripravljene. Čakamo le, da nam vi oziroma vaše ministrstvo ter drugi odgovorni organi v RS prižgete zeleno luč za športno treniranje mladih ter nam postavite pogoje, pod katerimi lahko delamo.

https://www.odbojka.si/source/NEVTRALNO/2020/23_12_2020_odgovor_Doupona.pdf

Comments are closed.