Nogomet

Prekinitev druge lige? Klubi želijo igrati

Vlada RS je sprejela nov odlok, s katerim so prekinjena vsa tekmovanja, ki niso najvišjega ranga.

“2. slovenska nogometna liga se naj v postopkih odločanja o igranju v času zaostrenih pogojev epidemije obravnava kot profesionalna liga, saj tekmujejo v ligi klubi, ki imajo z igralci sklenjene profesionalne pogodbe. Pri tem se bomo klubi zavezali spoštovati vse ukrepe, ki jih sprejme in določi vlada R Slovenije in NZS vezano na izvajanje treningov in tekem. Na ta način bomo zagotovili, da se poslovna tveganja klubov zmanjšajo in njihov obstoj ne bo ogrožen,” je mogoče zaslediti na klubski spletni strani kranjskega triglava.

Comments are closed.