Ostali športi

OKS s predlogi za Vlado RS

V sklopu priprav šestega vladnega paketa za omilitev posledic koronavirusa, je predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec, na Ministrstvo za šport naslovil predloge, ki se nanašajo na brezplačna testiranja, sponzorstva ter davčne olajšave za športnike.  Kar se tiče brezplačnega testiranja športnikov, se predlog nanaša na tekmovanja pod okriljem mednarodnih športnih zvez. OKS se zavzema za oprostitev plačila davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 in 2021 za prejemnika sponzorstva.

Comments are closed.